Våra tjänster

Vi erbjuder service, omlindning och reparation av alla typer av elmotorer, växelström, likström, servo, pumpar, växellådor, svetsar, transformatorer, strömriktare och frekvensomformare samt andra drivutrustningar och elektriska maskiner. Innan produkten lämnar verkstaden provkörs och det dokumenteras i ett reparationsprotokoll som skickas med till kunden.

Vi är ett fullserviceföretag som arbetar både på verkstan som ute hos kunden. Vi arbetar med förebyggande underhåll med fullständig dokumentation för att uppnå minsta möjliga störningar för Era kunder. Vi erbjuder våra kunder laseruppriktningar av motorer och drivutrustningar. Vi har ett stort lager med framför allt elmotorer, kullager, kilremmar samt packboxar - våra kunder är välkomna in och plocka av det vi har på hyllan!

Vi är återförsäljare för Busck och Bonfiglioli.

Gislaved Elmotorservice AB
Svarvargatan 10, 332 30 Gislaved

Telefon 0371-125 10
helen@gislavedelmotorservice.se
Helén Petersson 070-608 10 44
helen@gislavedelmotorservice.se

Stefan Bokfors 070-658 10 44
stefan@gislavedelmotorservice.se