Förebyggande underhåll med full dokumentation för minsta möjliga störningar för era kunder.
Vi erbjuder våra kunder laseruppriktningar av motorer och drivutrustningar.
Vi lagerhåller motorer, växlar, frekvensomformare, strömriktare och kullager m.m.

Välkommen till 
Gislaved elmotorservice AB

Vi erbjuder service, omlindning och reparation av alla typer av elmotorer, växelström, likström, servo, pumpar, växellådor, svetsar, transformatorer, strömriktare och frekvensomformare samt andra drivutrustningar och
elektriska maskiner. Innan produkten lämnar verkstaden provkör och det dokumenteras i ett reparationsprotokoll som skickas med till kunden.

Vi är ett fullserviceföretag som arbetar både på verkstan som ute hos kunden.

VÅRA TJÄNSTER
Gislaved Elmotorservice AB
Svarvargatan 10, 332 30 Gislaved

Telefon 0371-125 10
helen@gislavedelmotorservice.se
Helén Petersson 070-608 10 44
helen@gislavedelmotorservice.se

Stefan Bokfors 070-658 10 44
stefan@gislavedelmotorservice.se